Donasjon - Julegryta
org_FA_logo1-01
org_FA_logo1-01
Natt%20varm

Frelsesarmeen

Med din hjelp kan vi fortsette å formidle "suppe, såpe og frelse" i hverdagen til folk som trenger det.
Takk for at du gir flere verdighet og håp med din gave!

DU KAN GI EN GAVE


Velg prosjekt: *

Du kan også gi med:

Julegryta


Helt siden 1894 har den stått der og varmet dem som trenger det aller mest. Med din hjelp.

Øremerkede gaver


Jeg ønsker å øremerke gaven til: *

Korps/menighet


Fra Mandal i sør til Kirkenes i nordøst kan du finne Frelsesarmeens menigheter - eller korps, som vi kaller dem. Ikke to av dem er like, verken i utseende, aktiviteter eller størrelse. Frelsesarmeen verden over har nemlig som siktemål å tilpasse seg til lokalmiljøets behov, og det gir et spennende mangfold. Mangfoldige tilbud.

Jeg ønsker å øremerke gaven til:

Landinnsamlingen


Fra Mandal i sør til Kirkenes i nordøst kan du finne Frelsesarmeens menigheter - eller korps, som vi kaller dem. Ikke to av dem er like, verken i utseende, aktiviteter eller størrelse. Frelsesarmeen verden over har nemlig som siktemål å tilpasse seg til lokalmiljøets behov, og det gir et spennende mangfold. Mangfoldige tilbud.

Jeg ønsker å øremerke gaven til:

Generell gave til arbeidet i norge


En generell gave gjør oss i stand til å sette inn støtet der pengene til enhver tid trengs mest.

Feiring/jubileum og lignende


Mange av oss synes vi har nok av ting fra før, og da kan kanskje det å støtte Frelsesarmeen være en fin gave? Jubilanten får takkebrev med informasjon og oversikt over giverne.

Gaven gis i anledning *:

Mottaker navn *
Mottaker adresse *
Mottaker posnr/sted *
Frelsesarmeen trenger informasjonen fordi vi sender takkebrev med totalbeløp til jubilanten.

Arbeid i utlandet


I 119 land verden over tilbyr Frelsesarmeen suppe, såpe og frelse.
Resultatet er:
23 000 senger for hjemløse,
10 000 barnehjemsplasser,
2700 hjem for utviklingshemmede,
800 senger for gatebarn,
1 100 hjem for vanskeligstilte alenemødre,
kontaktsentre for 70 000 rusavhengige,
nødhjelp til 1 650 000 mennesker,
5 700 savnede personer gjenforent med sine familier,
2 500 sykehussenger,
180 000 polikliniske behandlinger på mobile klinikker,
skolegang for 505 000 elever,
helseopplysning 819 000 mennesker og
15 000 menigheter...for å nevne noe fra våre internasjonale statistikker.

Katastrofehjelp / nødhjelp


Krigsutbrudd, naturkatastrofer, ulykker. Frelsesarmeen jobber i mer enn 120 land, og er derfor raskt på pletten når tragedien rammer. Med mat, medisiner, husly, oppfølging og gjenoppbygging - og mye mer.
Dersom du ønsker å gi til nødhjelp ved en bestemt katastrofe, kan du skrive det i feltet under.


Minnegaver


Ofte viser vi medfølelse med blomster - et vakkert symbol på omtanke. Mange har følt det meningsfullt å gjøre noe mer, ved å si at man ønsker en minnegave. Midlene som kommer inn er kjærkomne bidrag til vårt arbeid.

Gjelder avdød: *
Pårørende navn: *
Pårørende adresse: *
pårørende posnr/Sted: *
Fritekst

Frelsesarmeen trenger informasjonen fordi vi sender takkebrev med totalbeløp til pårørende.

Rusomsorgen


Helt siden 1888 har Frelsesarmeen hjulpet rusavhengige og deres familier. I dag kan du støtte over 30 ulike tiltak i Norge som gir enkeltmennesker en ny sjanse.

Vanskeligstilte barn og familier


Mange barn bærer med seg foreldrenes økonomiske bekymringer. Landet rundt driver Frelsesarmeen et variert hjelpetilbud til støtte for vanskeligstilte familier.

En viktig del av dette tilbudet er meningsfulle fritidsaktiviteter hvor de kan delta på lik linje med andre barn, lære, ha det gøy og få venner.

Vil du ha skattefradrag? Som giver har du krav på skattefradrag fra 500 inntil 40.000 kroner i året. For å få denne fordelen må du oppgi fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens org.nummer. Du kan også velge å være anonym, men da gir du samtidig avkall på skattefordelen.